Αφηγήσεις παραμυθιών – μύθων – ιστοριών, 30 Σεπτεμβρίου 2016, 20.00, Κυριακοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας

Αφηγήσεις παραμυθιών – μύθων – ιστοριών

30 Σεπτεμβρίου 2016, Παρασκευή, 20.00
Κυριακοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας

1