Συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Μαυρολιθαρίου, 23 Αυγούστου 2020, 18.00, Γραφείο Κοινότητας Μαυρολιθαρίου

Συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Μαυρολιθαρίου

Κυριακή 23 Αυγούστου 2020, 18.00
Γραφείο Κοινότητας Μαυρολιθαρίου

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέματα

1. Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα Κοινότητας. (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Κοινότητας).

2. Γνωμοδότηση και λήψη απόφασης για την ουσιαστική αντιμετώπιση της μόνιμης βλάβης του δικτύου αποχέτευσης μήκους 50-60 m περίπου πλησίον της πλατείας.

3. Γνωμοδότηση και λήψη απόφασης για την ουσιαστική αντιμετώπιση της μόνιμης βλάβης του δικτύου απορροής των ομβρίων υδάτων της πλατείας μήκους 50 m περίπου.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη βελτίωση της απορροής των ομβρίων υδάτων από την περιοχή των οικιών «Απόστολου Πυργολιού» και «Αγγελικής Σκαφτούρα» μέχρι τον κεντρικό αγωγό στην πλατεία. (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος)

5. Γνωμοδότηση και λήψη απόφασης για αίτημα προς το Εφετείο της έδρας της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. που θα υποβληθεί όπως νομικά προβλέπεται από το Δήμο για την διευκρίνηση του όρου «καταγωγή» καθώς και για τη θεσμοθέτηση, εάν απαιτούνται, ειδικότερων κριτηρίων επιλογής για την προβλεπόμενη βράβευση από το κληροδότημα «Παπαβιέρου». (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος)