Εκλογική Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουνιχώρας, 23 Αυγούστου 2020, 11.00, Κεντρική Πλατεία Βουνιχώρας

Εκλογική Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουνιχώρας

Κυριακή 23 Αυγούστου 2020, 11.00
Κεντρική Πλατεία Βουνιχώρας