Εθελοντική Αιμοδοσία στην Καλοσκοπή, 12 Αυγούστου 2020, 10.00 – 13.00

Εθελοντική Αιμοδοσία στην Καλοσκοπή!

Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020, 10.00 – 13.00
Χώρος Κοινοτικού Γραφείου και πρώην Ιατρείου