Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, 4 Αυγούστου 2020, 19.30, Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Άμφισσα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών

Τρίτη 4 Αυγούστου 2020, 19.30
Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

< Πάτησε εδώ για να δεις τις εισηγήσεις των θεμάτων >

Θέματα:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών).

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2020 για το Κεφ. Αυτ. Διαχ/σης Κληρ/μα Λουϊζας Νικολοπούλου». (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών).

3. Αποδοχή δωρεάς από τον οργανισμό ΝΕΟΝ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

4. Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ Κοινωνικού Παντοπωλείου Δ. Δελφών. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστ/νος Διοικ/κών Υπηρεσιών).

5. Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ Κέντρου Κοινότητας Δ. Δελφών. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστ/νος Διοικ/κών Υπηρεσιών).

6. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την λειτουργία του Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστ/νος Διοικ/κών Υπηρεσιών).

7. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης γραφείου της Κοινότητας Αγίας Ευθυμίας στον Σύλλογο Αγίας Ευθυμίας. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος).

8. Λήψη απόφασης για τη διάθεση κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος).

9. Έγκριση εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων του αυτοτελούς κεφαλαίου διαχείρισης με
την επωνυμία « Κληροδότημα Λουκίας Μοσκαχλαϊδή». (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος).

10. Έγκριση εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων του αυτοτελούς κεφαλαίου διαχείρισης με
την επωνυμία «Κληροδότημα Ευθυμίας Γιδογιάννου». (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος).

11. Έγκριση εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων του αυτοτελούς κεφαλαίου διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Χρήστου Μαχαιρά». (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος).

12. Ανάγκη μίσθωσης του Λαογραφικού – Ιστορικού Μουσείου Πολυδρόσου και την συστέγασή του με τον χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πολυδρόσου. (Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Κούσουλας, Αντιδήμαρχος).

13. Λήψη απόφασης για εκ νέου εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος Κοινότητας Καλοσκοπής με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μανανάς, Αντιδήμαρχος).

14. Έγκριση υποβολής αίτησης στον ΟΑΕΔ για πρόσληψη ανέργων ηλικίας 55-67 ετών με επιχορήγηση. (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος).

15. Έγκριση παραχώρησης χρήσης αίθουσας Γυμνασίου Γαλαξιδίου στην Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Δυτικής Πελοποννήσου. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, Εντ. Δημ. Σύμβουλος ).

16. Λήψη Απόφασης για την έγκριση αποτελεσμάτων μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών για το έτος 2020-2021. (Εισηγήτρια: κ. Χρυσάφω Σεγκούνη, Αντιδήμαρχος).

17. Λήψη απόφασης περί καθιέρωσης του εορτασμού του Αγίου Νικολάου, ως ημέρα θρησκευτικής τοπικής αργίας στην Κοινότητα Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Χρυσάφω Σεγκούνη, Αντιδήμαρχος).

18. Ενεργοποίηση άρθρου 8.6 του Καταστατικού σύστασης του «ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΛΦΩΝ». (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, Εντ. Δημ. Σύμβουλος ).

19. Συζήτηση για τη διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση των Εξωτερικών Υδροδοτικών Συστημάτων της ΕΥΔΑΠ. (Σχετικό το Ψήφισμα της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ – ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ).

20. Επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Δελφών. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος).