Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, 31 Ιουνίου 2020, 10.00

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020, 9.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση και τα θέματα συζήτησης >