Απόψε (30.7.2020) έως αύριο το πρωί (31.7.2020) θα υπάρχει διακοπή υδροδότησης σε: Ιτέα, Γαλαξείδι, Αγία Ευθυμία, Σερνικάκι, Βουνιχώρα, Πεντεόρια

Απόψε (30.7.2020) έως αύριο το πρωί (31.7.2020) θα υπάρχει διακοπή υδροδότησης σε: Ιτέα, Γαλαξείδι, Αγία Ευθυμία, Σερνικάκι, Βουνιχώρα, Πεντεόρια

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών σας ενημερώνει ότι υπάρχει πολύ σοβαρή βλάβη στον κεντρικό αγωγό από το διυλιστήριο που δίνει νερό σε Ιτέα, Γαλαξίδι, Αγία Ευθυμία, Σερνικάκι, Βουνιχώρα, Πεντεόρια.

Οι περιοχές αυτές το βράδυ θα μείνουν χωρίς νερό.

Θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια από τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α. να επισκευαστεί ο αγωγός μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες οπότε και θα αποκατασταθεί η ροή.

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας.

Από τη Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών