Πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς στη Φωκίδα, 23 Σεπτεμβρίου 2020: Χαμηλή Κατηγορία

Πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς στη Φωκίδα

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020

Χαμηλή Κατηγορία