Ημερίδα «Καταδυτικός Τουρισμός και Καταδυτικά Πάρκα», 29 Ιουλίου 2020, 21.00, Δελφοί

Ημερίδα «Καταδυτικός Τουρισμός και Καταδυτικά Πάρκα»

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020, 21.00
Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Δελφοί