Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 29 Ιουλίου – 1 Αυγούστου 2020

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

Τετάρτη 29 Ιουλίου – Σάββατο 1 Αυγούστου 2020

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 2265034311