Σοφία Αναγνωστάκου (πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας): Παιδική Χαρά Ιτέας… για την αποκατάσταση της αλήθειας

Σοφία Αναγνωστάκου (πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας): Παιδική Χαρά Ιτέας… για την αποκατάσταση της αλήθειας

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΙΤΕΑΣ… για την αποκατάσταση της αλήθειας.

1) Η παιδική χαρά ανήκει στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα.

2) Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας δεν έχει την αρμοδιότητα να λειτουργεί την παιδική χαρά. Η αρμοδιότητα ανήκει, βάσει νόμου, στον οικείον ΟΤΑ, δηλαδή τον Δήμο Δελφών.

3) Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας με έγγραφό του, ζητά από τον Δήμο Δελφών να αιτηθεί τη χρήση της παιδικής χαράς, με τον πλέον ανώδυνο τρόπο ούτως ώστε να περάσει η λειτουργία της παιδικής χαράς στον αρμόδιο φορέα, με μηδαμινό αντίτιμο.

Έως τότε, η παιδική χαρά παραμένει κλειστή.