Εθελοντική Αιμοδοσία στα Καστέλλια, 28 Ιουλίου 2020, 17.30 – 20.30, Ιατρείο Καστελλίων

Εθελοντική Αιμοδοσία στα Καστέλλια!

Τρίτη 28 Ιουλίου 2020, 17.30 – 20.30
Ιατρείο Καστελλίων