Πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς στη Φωκίδα, 30 Ιουλίου 2020, Δήμος Δελφών: Υψηλή Κατηγορία, Δήμος Δωρίδος: Μέση Κατηγορία

Πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς στη Φωκίδα

Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020

Δήμος Δελφών: Υψηλή Κατηγορία

Δήμος Δωρίδος: Μέση Κατηγορία