Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος, 17 Ιουλίου 2020, 19.00, Δημοτικό Κατάστημα Λιδωρικίου, κεκλεισμένων των θυρών

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020, 19.00
Δημοτικό Κατάστημα Λιδωρικίου, κεκλεισμένων των θυρών

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέματα:

1. Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου (Ξενώνας Κροκυλείου) σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ.1 ΔΚΚ, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/18, μετά από άγονες δημοπρασίες. (Εισηγητής: Δήμαρχος Δωρίδος, κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)

2. Μεταφορά έργων του Δήμου Δωρίδος από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». (Εισηγητής: Δήμαρχος Δωρίδος, κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)

3. Έκφραση γνώμης επί του σχεδίου τιμολογιακής πολιτικής και του σχεδίου τεχνικού προγράμματος του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 242 παρ. 1 του Ν. 4555/2018. (Εισηγητής: Δήμαρχος Δωρίδος, κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)

4. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 125/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Εξέταση αιτήματος Αικατερίνης Λουκοδήμου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ)