Εθελοντική Αιμοδοσία στην Ερατεινή, 21 Ιουλίου 2020, 18.00 – 20.30, Περιφερειακό Ιατρείο Ερατεινής

Εθελοντική Αιμοδοσία στην Ερατεινή!

Τρίτη 21 Ιουλίου 2020, 18.00 – 20.30
Περιφερειακό Ιατρείο Ερατεινής