Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας, 25 Ιανουαρίου 2019: Άμφισσα – Γαλαξείδι – Ερατεινή

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2018

9.00 – 20.00: Άμφισσα, Γραφεία Κ.Μ.Ψ.Υ., Εθνικής Αντιστάσεως 13

10.00 – 14.00: Γαλαξείδι, Περιφερειακό Ιατρείο

10.00 – 14.00: Ερατεινή, Περιφερειακό Ιατρείο

kinitimonada