Στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας η χαμηλότερη σημερινή θερμοκρασία της χώρας (10.7.2020)

Στο Μαυρολιθάρι η χαμηλότερη σημερινή θερμοκρασία της χώρας