Τέλος ο Ελαιουργικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Άμφισσας – Γενική Συνέλευση Μελών

Τέλος ο Ελαιουργικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Άμφισσας

Γενική Συνέλευση Μελών

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020, 19.00
επαναληπτική: Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020, 19.00

Γραφεία Συνεταιρισμού, ΒΙΟΠΑ Άμφισσας