Εθελοντική Αιμοδοσία στην Άμφισσα, 9 Ιουλίου 2020, 11.00 – 13.30, Ισόγειο Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας

Εθελοντική Αιμοδοσία στην Άμφισσα!

Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020, 11.00 – 13.30
Ισόγειο Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας