Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 8 – 11 Ιουλίου 2020

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

Τετάρτη 8 – Σάββατο 11 Ιουλίου 2020

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 2265034311