Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, 7 Ιουλίου 2020, 19.00, Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Άμφισσα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών

Τρίτη 7 Ιουλίου 2020, 19.00
Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

< Πάτησε εδώ για να δεις τις εισηγήσεις των θεμάτων >

Θέματα:

1. Ενημέρωση για τη λειτουργία του ΧΥΤΥ και τη χωριστή διαλογή των βιοαποβλήτων (ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ).

2. Γνωμοδότηση για την Τιμολογιακή Πολιτική και Τεχνικό Πρόγραμμα του ΦοΔΣΑ σύμφωνα με το άρθρο 242 παρ. 1 του Ν.4555/2018. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών).

4. Αποδοχή των όρων ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 850.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Δελφών (Ν. Φωκίδας). (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

5. Μεταφορά έργων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

6. Τροποποίηση (4η) Τεχνικού Προγράμματος με ταυτόχρονη αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

7. Έγκριση υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Τ.Π.Σ.)» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας). (Εισηγητής: κ. Χρήστος Τσαμαντάνης, Ειδ. Σύμβουλος).

8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: ‘ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ’, A.M. 13/2017 του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

9. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

10. Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Δ/νσης Διοικ/κών Υπηρεσιών).

11. Ονομασία οδού. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος)

12. Πρώτη αναμόρφωση προϋπολογισμού του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Χρήστου Χηρόπουλου οικονομικού έτους 2020. Εισηγήτρια: Περδίκη Βάσω, Υπάλληλος Δ. Δελφών).

13. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «Ακρωτήριο Τράχηλας» Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας . Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος).

14. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών, μηνός Μαρτίου 2019, στην αποβιώσασα μόνιμη υπάλληλο του Δήμο Δελφών, Ανθή Δημητρίου Ρούμπου, κατηγορίας / κλάδου ΥΕ16 Βοηθητικού Προσωπικού, με βαθμό Γ’. (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος).

15. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών, λόγω μη σύννομης χορήγησης του Επιδόματος θέσης ευθύνης, στον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Δελφών, Ιωάννη Αθανασίου Κουμπογιάννο,
κατηγορίας / κλάδου ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών, με βαθμό Β’. (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος).

16. Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με ΚοιΣΠε Ν.Φωκίδας «Γιάννης Βολίκας». (Εισηγητής: κ.Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημ. Σύμβουλος).