Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 1 – 4 Ιουλίου 2020

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

Τετάρτη 1 – Σάββατο 4 Ιουλίου 2020

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 2265034311