Ανακοινώθηκε η λειτουργία στη Φωκίδα Κινητής Ομάδας Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)


Λειτουργία Κινητής Ομάδας Υγείας (ΚΟΜΥ) Φωκίδας

Σας ενημερώνουμε πως στο Ν. Φωκίδας υπό την εποπτεία της Τοπικής Ομάδας Υγείας Άμφισσας ξεκίνησε τη λειτουργία της η Κινητή Ομάδα Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Η ΚΟΜΥ μέσω λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού (στοματοφαρυγγικό επίχρισμα) εξυπηρετεί την έγκαιρη ανίχνευση κρουσμάτων COVID-19 με σκοπό την πρόληψη της μετάδοσης του ιού στην κοινότητα.

Η δειγματοληψία υλοποιείται προγραμματισμένα μετά από επικοινωνία με την ΤΟΜΥ. Εξυπηρετούνται κοινωνικές δομές ανοιχτού – κλειστού τύπου /σωματεία/σύλλογοι κτλ. Δεν εξυπηρετούνται πολίτες ατομικά. Τα στοιχεία του ατόμου που δέχεται να συμμετέχει στη δειγματοληψία υπόκεινται στον κανονισμό προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και οι υπάλληλοι της ΚΟΜΥ υποχρεούνται στην τήρηση του απορρήτου. Η συμμετοχή στη δειγματοληψία δεν είναι υποχρεωτική. Τα δείγματα αποστέλλονται στα αρμόδια εργαστήρια ανάλυσης του ΕΟΔΥ και η ενημέρωση του πολίτη πραγματοποιείται στο τηλέφωνο επικοινωνίας που έχει δηλώσει στη σχετική φόρμα της ΚΟΜΥ. Ο πολίτης ενημερώνεται εντός σύντομου χρονικού διαστήματος από τον ΕΟΔΥ μόνο σε περίπτωση ανίχνευσης θετικού δείγματος.

Για την ομαλή διεξαγωγή της δειγματοληψίας είναι απαραίτητο να διατεθεί στην ΚΟΜΥ για αποκλειστική χρήση μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ευάερος χώρος που να διαθέτει ένα γραφείο/τραπέζι και ένα κάθισμα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας ΤΟΜΥ Άμφισσας/ΚΟΜΥ Φωκίδας: 22650-72761