Δήμος Δελφών: Ψήφισμα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων – «Να γίνει αποφασιστικού χαρακτήρα η άποψη των τοπικών κοινωνιών»

Άμφισσα 27.6.2020

Δελτίο Τύπου

Ψήφισμα της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων

Π. Ταγκαλής: «Να γίνει αποφασιστικού χαρακτήρα η άποψη των τοπικών κοινωνιών»

Ομόφωνο ψήφισμα εξέδωσε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας, κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 2020, με θέμα την εγκατάσταση αιολικών πάρκων, καταθέτοντας σειρά προτάσεων που αφορούν τόσο στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όσο και στην ενίσχυση του ρόλου των τοπικών κοινωνιών στη σχετική λήψη αποφάσεων.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, αφού αναφέρθηκε στην ανάγκη αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τόνισε τη σημασία που έχει για την ανάπτυξη αυτών η άποψη των τοπικών κοινωνιών. Ο κ. Ταγκαλής, όπως έχει αναφέρει και στο πρόσφατο παρελθόν στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών, υποστήριξε την αλλαγή του ρόλου που έχουν έως σήμερα οι κάτοικοι των περιοχών που καλούνται να εγκατασταθούν τα αιολικά πάρκα και πρότεινε τη μετατροπή τους από γνωμοδοτικού χαρακτήρα «όργανα» σε αποφασιστικού. «Ως άνθρωποι της αυτοδιοίκησης δεν μπορεί παρά να είμαστε υπέρ της αναβάθμισης του ρόλου τόσο των Δήμων όσο και των Τοπικών Κοινοτήτων σε αυτής της σπουδαιότητας ζητήματα», σημειώνει χαρακτηριστικά με δήλωση του ο Δήμαρχος Δελφών.

Το ψήφισμα, που απεστάλη στον πρωθυπουργό, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και κοινοποιήθηκε μεταξύ άλλων στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας αναφέρει τα ακόλουθα:

Α) Δηλώνει:

  • Την επί της αρχής θετική στάση των Δήμων της Στερεάς Ελλάδας για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και εν γένει για τις πολιτικές βελτίωσης του εθνικού και ευρωπαϊκού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
  • Την ανησυχία και αντίθεσή της στην αλόγιστη αδειοδότηση και εγκατάσταση αιολικών πάρκων, ιδίως σε περιοχές Νatura, ή σε άμεση γειτνίαση με αυτές, σε περιοχές δασικές, σε περιοχές με αμφισβητούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς και σε περιοχές που συντρέχουν ειδικοί λόγοι φυσικού κάλλους, πολιτιστικού πλούτου και προοπτικών τουριστικής ανάπτυξης.
  • Τη θέση της ότι για την αδειοδότηση αιολικών πάρκων πρέπει να απαιτείται αποφασιστική γνώμη των τοπικών κοινωνιών, όπως αυτές εκφράζονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού και όχι απλή γνωμοδότηση της επιτροπής περιβάλλοντος της Περιφέρειας, όπως ισχύει ως σήμερα.
  • Την αναγκαιότητα θέσπισης υψηλότερων ανταποδοτικών οφελών των εταιρειών διαχείρισης αιολικών πάρκων προς τις τοπικές κοινωνίες και της κρατικής εγγύησης της έγκαιρης απόδοσής τους σε αυτές.
  • Τη στήριξη της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διρφύων – Μεσσαπιών κατά της εγκατάστασης αιολικών πάρκων στο όρος Δίρφυς, δεδομένου ότι αφενός έχει επιλεγεί η τουριστική αξιοποίηση του συγκεκριμένου όρους απαράμιλλα φυσικού κάλλους και αφετέρου ότι ησυγκεκριμένη απόφαση αντιπροσωπεύει την συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, των φορέων και των επιχειρήσεων της περιοχής .

Β) Με βάση τα ανωτέρω, η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας αιτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και κάθε ρυθμιστική και αδειοδοτική αρχή των αιολικών πάρκων:

  • Την πρόβλεψη αποφασιστικής γνώμης στις τοπικές κοινωνίες, μέσω των αποφάσεων των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων.
  • Την αναθεώρηση του πλαισίου αδειοδότησης των αιολικών πάρκων.
  • Την αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ, συμφώνως προς τα ανωτέρω εκτεθέντα.
  • Τη μη αδειοδότηση των αιτηθέντων αιολικών πάρκων στην περιοχή του όρους Δίρφυς και γενικώς σε κάθε περιοχή όπου συντρέχουν οι ανωτέρω περιγραφείσες συνθήκες.

Από το Γραφείο Δημάρχου