Ανοιχτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Διχωριτών «Η Αγία Παρασκευή 1936», 29 Ιουνίου 2020, 19.30, Ζωγράφος Αττικής

Ανοιχτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Διχωριτών «Η Αγία Παρασκευή 1936»

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, 19.30
Γραφεία Συλλόγου, Τίγρητος 8, Ζωγράφος Αττικής

www.dixori.com

Ζωγράφος, 24.6.2020

Προς: Τα μέλη Δ.Σ. του Συλλόγου Διχωριτών «Η Αγία Παρασκευή 1936»

Πρόσκληση

Καλείστε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Δευτέρα 29 Ιουνίο 2020 και ώρα 19.30, στα γραφεία του Συλλόγου μας (Τίγρητος 8, Ζωγράφος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ