Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 24 – 27 Ιουνίου 2020

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

Τετάρτη 24 – Σάββατο 27 Ιουνίου 2020

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 2265034311