Επιστολή του βουλευτή Φωκίδας, Ιωάννη Μπούγα, προς τον Υφυπουργό Κοινής Αγροτικής Πολιτικής: Εγγειοβελτιωτικό Έργο Πεδιάδας Μόρνου – Ταμιευτήρας Τολοφώνας – Αρδευτικό Δίκτυο στον Δήμο Δωρίδος

Επιστολή του βουλευτή Φωκίδας, Ιωάννη Μπούγα, προς τον Υφυπουργό Κοινής Αγροτικής Πολιτικής: Εγγειοβελτιωτικό Έργο Πεδιάδας Μόρνου – Ταμιευτήρας Τολοφώνας – Αρδευτικό Δίκτυο στον Δήμο Δωρίδος


23.6.2020                                                                                    

Δελτίο Τύπου

Θέμα: Επιστολή του Βουλευτή Φωκίδας, κ. Ιωάννη Δ. Μπούγα, προς τον Υφυπουργό Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Ο Βουλευτής Φωκίδας κ. Ιωάννης Μπούγας, με επιστολή του προς τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα, σε συνέχεια της σχετικής συνάντησής τους στο Υπουργείο, την 17.02.2020, του ζήτησε να αναλάβει προσωπικά την άμεση διευθέτηση των εκκρεμοτήτων για την πρόοδο τόσο του Εγγειοβελτιωτικού Έργου Πεδιάδας Μόρνου, όσο και του Ταμιευτήρα Τολοφώνας στη θέση Χαρμίσκο και Αρδευτικού Δικτύου του Δήμου Δωρίδος, Π.Ε. Φωκίδας.

Πολιτικό γραφείο Ιωάννη Δ. Μπούγα

 Βουλευτή Φωκίδας
 Αν. Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου