Πράσινο φως από τον Δήμο Δελφών για την κατασκευή υδροηλεκτρικού έργου στα Καστέλλια

Πράσινο φως από τον Δήμο Δελφών για την κατασκευή υδροηλεκτρικού έργου στα Καστέλλια

Άμφισσα, 22.6.2020

Δελτίο Τύπου

Μια σημαντική ημέρα για τα Καστέλλια

Πράσινο φως από τον Δήμο Δελφών για την κατασκευή υδροηλεκτρικού έργου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών, κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της 17ης Ιουνίου 2020, γνωμοδότησε θετικά για την υλοποίηση ενός σημαντικού έργου στην Κοινότητα Καστελλίων. Συγκεκριμένα έδωσε τη συγκατάθεσή του στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ), ισχύος 1,1 ΜW, επί του Μέγα Ρέματος της εν λόγω Κοινότητας.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως το έργο προ δύο ετών είχε και πάλι απασχολήσει το Δήμο Δελφών, χωρίς όμως να πάρει τότε τη θετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έχοντας μάλιστα και τις αρνητικές εισηγήσεις τόσο του συμβουλίου της Κοινότητας Καστελλίων, όσο και της Καλοσκοπής (η οποία λανθασμένα είχε εκφράσει άποψη καθώς δεν αφορά τα γεωγραφικά της όρια).

Με την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος Δελφών ανοίγει το δρόμο για την εκμετάλλευση της διαθέσιμης παροχής νερού του «Μέγα Ρέματος», χωρίς εγκαταστάσεις αποταμίευσης όπως αναφέρθηκε στην εισήγηση του θέματος, με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το έργο, σύμφωνα με τη μελέτη που έχει εκπονηθεί, έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε, λαμβανομένης υπόψη της συνεχούς αποδέσμευσης της οικολογικής παροχής, να αξιοποιεί για την παραγωγή ενέργειας ποσοστό του συνολικού διαθέσιμου προς αξιοποίηση μέσου ετήσιου όγκου απορροής της λεκάνης στη θέση της υδροληψίας. Η εγκατεστημένη ισχύς του στροβίλου είναι ίση με 1,1MW και η αναμενόμενη ετήσια παραγωγή ενέργειας που θα αποδίδεται στο δίκτυο ανέρχεται σε 3,11 GWh. Να σημειωθεί επίσης πως έως σήμερα για το συγκεκριμένο έργο έχουν δοθεί οι απαιτούμενες άδειες-γνωμοδοτήσεις από δώδεκα συνολικά φορείς, πλην του Δήμου Δελφών.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής εστίασε καταρχάς στις θετικές συνέπειες που θα έχει για την περιοχή η επένδυση ύψους περίπου 2 εκατ. ευρώ, μέσω της οποίας θα απασχοληθούν κατά την περίοδο κατασκευής του έργου 20-25 εργαζόμενοι και από την Κοινότητα των Καστελλίων, ενώ θα δημιουργηθούν με την έναρξη λειτουργίας του και δύο μόνιμες θέσεις εργασίας.

«Η Κοινότητα των Καστελλίων θα λαμβάνει κάθε χρόνο περίπου 10.000 ευρώ ως ανταποδοτικά, παράμετρος η οποία επίσης δεν είναι αμελητέα», σημείωσε ο Δήμαρχος Δελφών, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εξέλιξη του θέματος και την αποκατάσταση του «λάθους» που είχε γίνει προ δύο ετών. «Πράσινη ανάπτυξη, ενίσχυση της απασχόλησης και ανταποδοτικά είναι τρεις τομείς οι οποίοι ενισχύονται σημαντικά από την απόφαση του Δήμου Δελφών να δώσει τη συγκατάθεσή του στην πραγματοποίηση του έργου», τόνισε ο κ. Ταγκαλής, καταλήγοντας:

«Λέμε ναι στις επενδύσεις, λέμε ναι σε ότι ωφελεί τον τόπο μας, συμβαδίζοντας με τις ανάγκες και τις επιταγές της εποχής μας και σε κάθε περίπτωση μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες».

Από το Γραφείο Δημάρχου