Εκδηλώσεις για τη «Ναυμαχία της Αγκάλης», 24, 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2016, Ιτέα

Εκδηλώσεις για τη «Ναυμαχία της Αγκάλης»

24, 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2016
Ιτέα

11a 11b 11c

11d