Εθελοντική Αιμοδοσία στους Άγιους Πάντες, 21 Ιουνίου 2020, 10.00 – 13.00

Εθελοντική Αιμοδοσία στους Άγιους Πάντες!

Κυριακή 21 Ιουνίου 2020, 10.00 – 13.00