Μανιταροεξόρμηση στην Καστριώτισσα, με την ομάδα «Μανιταροεξορμήσεις», 21 Ιουνίου 2020

Μανιταροεξόρμηση στην Καστριώτισσα!

Κυριακή 21 Ιουνίου 2020

με την ομάδα «Μανιταροεξορμήσεις»
πληροφορίες – συμμετοχές: τηλ. 63989724014 (Χριστίνα)

www.facebook.com/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-Mushroom-Hunting-108875910708039