Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, 17 Ιουνίου 2020, 18.00, Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Άμφισσα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020, 18.00
Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

< Πάτησε εδώ για να δεις τις εισηγήσεις των θεμάτων >

Θέματα:

1. Ενημέρωση έργων.

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών).

3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας της Πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ (MIS 5001154, 9η για το Υ/Ε 1 & 4η για το Υ/Ε 8)». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

4. Έγκριση μελέτης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου “Ανακαίνιση ‘Κυριακοπούλειου‘ Δημοτικού κτιρίου Ιτέας και επανάχρηση του ως πολιτιστικός
πολυχώρος θεάτρου, κινηματογράφου και Δημοτικού Ωδείου Δήμου Δελφών – Αναβάθμιση κτιριακών και υπαίθριων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Δελφών.” (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

5. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 του έργου “Ανακαίνιση ‘Κυριακοπούλειου‘ Δημοτικού κτιρίου Ιτέας και επανάχρηση του ως πολιτιστικός πολυχώρος θεάτρου, κινηματογράφου και Δημοτικού Ωδείου Δήμου Δελφών – Αναβάθμιση κτιριακών και υπαίθριων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Δελφών.” (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

6. Έγκριση διενέργειας σύνθετου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων για την μελέτη: «Ανάπλαση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων και οδών που περιβάλλουν το Κάστρο της Άμφισσας», στα πλαίσια της πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΤΩΝ 2019 – 2020». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: ‘Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας από περιοχή 4 Εποχές Άμφισσας, έως περιοχή Ζαζάνια’. (Εισηγητής: κ.
Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

8. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ , Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ, Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ , Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ) ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

9. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ – Α΄ΦΑΣΗ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ – Α΄ΦΑΣΗ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

11. Τροποποίηση (3η) τεχνικού προγράμματος με ταυτόχρονη αναμόρφωση του προϋπολογισμού.(Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγητής: κ.
Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

12. Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών 1ου τριμήνου 2020. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης,
Αντιδήμαρχος).

13. ‘Εγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Δ/νσης Διοικ/κών Υπηρεσιών).

14. Επί αιτημάτων κατοίκων και επαγγελματιών Κοινότητας Δελφών, για οικονομική στήριξη στην πληγείσα από την πανδημία τοπική οικονομία. (Εισηγητής: κ.
Δήμαρχος).

15. Τροποποίηση της αριθ. 92/2020 (ΑΔΑ: 94ΧΡΩ9Θ-ΦΙΕ ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με ΚοιΣΠΕ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΛΙΚΑΣ». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

16. Επί αιτήματος «ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» για συζήτηση σχετικά με την απόφαση του ΣτΕ για την κατάθεση των διαθεσίμων ΟΤΑ στην Τράπεζα της
Ελλάδος.

17. Επί αιτήματος «ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» για συζήτηση σχετικά με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για εγκατάσταση καμερών στις Σχολικές
αίθουσες.

18. Τροποποίηση του άρθρου 13 με τίτλο: «Μεταγραφή – Μεταφορά Δικαιώματος Ύδρευσης» του ισχύοντα κανονισμού Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Δελφών 19/382/14-9-2016 ΑΔΑ: 6Ω0ΕΩ9Θ1ΡΥ), ο οποίος είναι σε ισχύ και για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 2307/1995. (Εισηγητής: κ. Σωτήριος Σωτηρόπουλος, Δημ. Σύμβουλος)

19. Συγκρότηση εξειδικευμένης επιτροπής για την παραλαβή των υπό προμήθεια οχημάτων του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός,
Αντιδήμαρχος).

20. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ) στη θέση «ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ» ισχύος 1,1 ΜW, επί του Μέγα Ρέματος Κοινότητας Καστελλίων του Δήμου Δελφών, Π.Ε.Φωκίδας. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Βαρβάτος, Ειδ. Σύμβουλος Δημάρχου).

21. Αποδοχή δωρεάς (οικονομικής ενίσχυσης) από την εταιρεία «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» προς το κληροδότημα Λ.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ.
(Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

22. Λήψη Απόφασης «Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου
Δελφών» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Δελφών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002170. (Εισηγήτρια: κ. Χρυσάφω
Σεγκούνη, Αντιδήμαρχος).

23. Λήψη απόφασης για τη λύση μισθωτικής σύμβασης δημοτικού ακινήτου της κοινότητας Προσηλίου. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος).

24. Ανάκληση της αριθ. 127/02.06.2020 (ΑΔΑ: 69Β3Ω9Θ-Γ7Π) με θέμα: «Έγκριση τέλεσης της καθιερωμένης ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, έτους 2020 στην Κοινότητα Άμφισσας». (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος).

25. Καθορισμός νέας θέσης περιπτέρου επί της Λ.Σαλώνων στην Κοινότητα Άμφισσας.(Εισάγεται από την Ε.Π.Ζ., εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος,
Αντιδήμαρχος).

26. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στο Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) Π.Ε. Φωκίδας. (Εισηγητής: κ. Χαρίλαος
Αγαπητός, Αντιδήμαρχος).

27. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της «VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε.». (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος).

28. Έγκριση για εκ νέου εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος Πλατείας Κοινότητας Μαριολάτας με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία. (Εισηγητής: κ.
Ιωάννης Μανανάς, Αντιδήμαρχος).

29. Συγκρότηση Επιτροπής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καστελλίων, κατά το άρθρο 70 του Ν.3852/2010. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μανανάς, Αντιδήμαρχος).

30. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δελφών στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 17 ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΗΕ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ A.M.C.E» και διακριτικό τίτλο: “SDG 17 GREECE”. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημ. Σύμβουλος).

31. Έγκριση Απολογισμού έτους 2019 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Ευαγγελίας και Αικατερίνης Γαζή – Καρελλά. (Εισηγήτρια: κ.
Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

32. Έγκριση Απολογισμού έτους 2019 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Ε..Γιδογιάννου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη,
υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

33. Έγκριση Απολογισμού έτους 2019 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Δεδουσόπουλου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη,
υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

34. Έγκριση Απολογισμού έτους 2019 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Λ. Μοσκαχλαϊδή. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη,
υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

35. Έγκριση Απολογισμού έτους 2019 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Ν.Σέββα. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

36. Έγκριση Απολογισμού έτους 2019 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Παπαβιέρου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη,
υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

37. Έγκριση Απολογισμού έτους 2019 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Χρ.Μαχαιρά. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη,
υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

38. Έγκριση πρακτικού εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος Χρήστου Μαχαιρά. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ.
Κληροδοτημάτων).

39. Έγκριση πρακτικού εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος Λ.Μοσκαχλαϊδή. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ.
Κληροδοτημάτων).

40. Έγκριση πρακτικού εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος Ε.Γιδογιάννου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ.
Κληροδοτημάτων).

41. Έγκριση χορήγησης έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφ. Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληροδοτήματος Ν.ΜΑΜΑ. (Αριθ. αποφ. 27/2020 Κοιν. Γαλαξιδίου).
Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

42. Έγκριση χορήγησης έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφ. Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληροδοτήματος Ν.ΜΑΜΑ. (Αριθ. αποφ. 28/2020 Κοιν. Γαλαξιδίου). Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

43. Έγκριση χορήγησης έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφ. Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληροδοτήματος Ν. ΜΑΜΑ. (Αριθ. αποφ. 29/2020 Κοιν. Γαλαξιδίου). Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

44. Έγκριση χορήγησης έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφ. Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληροδοτήματος Ν. ΜΑΜΑ. (Αριθ. αποφ. 30/2020 Κοιν. Γαλαξιδίου). Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

45. Έγκριση χορήγησης έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφ. Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληροδοτήματος Ν. ΜΑΜΑ. (Αριθ. αποφ. 31/2020 Κοιν. Γαλαξιδίου). Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

46. Έγκριση χορήγησης έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφ. Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληροδοτήματος Ν. ΜΑΜΑ. (Αριθ. αποφ. 32/2020 Κοιν. Γαλαξιδίου). Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

47. Έγκριση χορήγησης έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφ. Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληροδοτήματος Ν. ΜΑΜΑ. (Αριθ. αποφ. 34/2020 Κοιν. Γαλαξιδίου). Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

48. Λήψη απόφασης για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και Παραλίας Αγίου Μηνά. (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος).

49. Ανάκληση των αριθ. αποφάσεων Δ.Σ. 265/30-09-2019 «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στο πρόγραμμα «Κ.Δ.Α.Π.- ΜΕ.Α» της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2019 – 2020» και αριθ. 347/26-11-2019 «Τροποποίηση της αριθ. 17/265/30-09-2019 Απόφασης Δ.Σ.» (Εισηγήτρια: κ. Χρυσάφω Σεγκούνη, Αντιδήμαρχος).