Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 17 – 20 Ιουνίου 2020

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

Τετάρτη 17 – Σάββατο 20 Ιουνίου 2020

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 2265034311