Ανακοίνωση του Δήμου Δωρίδος για τη σωστή διαχείριση του νερού

Ανακοίνωση του Δήμου Δωρίδος για τη σωστή διαχείριση του νερού

Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε!

Το νερό είναι ένα ανεκτίμητο στοιχείο, για τη διατήρηση της ζωής. Αποτελεί ζωτικό πόρο, ενώ καλύπτει βασικές ανάγκες του ανθρώπου, έχει πολλαπλές αξίες, χρήσεις και λειτουργίες.

Οι φυσικές υδάτινες πηγές είναι ανανεώσιμες, αλλά όχι ανεξάντλητες.

Οι κλιματικές αλλαγές όπως η αύξηση της θερμοκρασίας, η μείωση των χιονοπτώσεων και των βροχοπτώσεων, η αύξηση της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων, οδήγησαν σε πολύ μεγάλη μείωση των υδάτινων πόρων, έχοντας ως αποτέλεσμα την μείωση της ροής των φυσικών πηγών – γεωτρήσεων απ’ όπου υδροδοτείται το σύνολο των Κοινοτήτων του Δήμου.

Ο κίνδυνος εμφάνισης λειψυδρίας φέτος είναι αυξημένος. Υπάρχει δηλαδή κίνδυνος το νερό να μην είναι επαρκές για την κάλυψη των αναγκών μας.

Φορείς και Πολίτες, πρέπει να συνεργαστούμε άμεσα, σοβαρά και υπεύθυνα, για μια καλύτερη διαχείριση του νερού.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου σε συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων μας, προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, φροντίζοντας για τον επισταμένο καθαρισμό των δεξαμενών, τη σωστή συντήρηση του δικτύου ύδρευσης , την άμεση αποκατάσταση των τυχόν ζημιών, αλλά κυρίως, αφενός μία διαφορετική διαχείριση του νερού όπου αυτό είναι δυνατόν και αφετέρου την εκτέλεση έργων ύδρευσης και καλλιέργεια των πηγών.

Η συμμετοχή όλων μας αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την πετυχημένη και αποτελεσματική διαχείριση του νερού, ώστε να μην χρειαστεί να το στερηθούμε ούτε για μία στιγμή.

Παρακαλώ όλους για την υπεύθυνη στάση μας αυτό το καλοκαίρι σε ένα τόσο σοβαρό θέμα.

Λιδωρίκι, Ιούνιος 2020

Ο Αντιδήμαρχος
Μανώλης Μαυρομμάτης