Ανακοίνωση για την πλήρη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος

Ανακοίνωση για την πλήρη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος


Λιδωρίκι, 10/6/2020

Ανακοίνωση

Βάσει της εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «  Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο  της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΔΑΔ/Φ.69/119/οικ.11862/9.6 με ΑΔΑ: 9Β3Π46ΜΤΛ6-Χ5Α,  κάνουμε γνωστά τα εξής για τη λειτουργία των Υπηρεσιών μας  και την εξυπηρέτηση των πολιτών:

οι δημόσιες  υπηρεσίες τελούν εφεξής σε πλήρη λειτουργία.

Η εξυπηρέτηση του κοινού είναι πλέον δυνατή και με αυτοπρόσωπη παρουσία τους χωρίς προγραμματισμένο ραντεβού. Ωστόσο, δεδομένου ότι συντρέχουν ακόμη οι λόγοι που επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θεωρείται πλέον πρόσφορη επιλογή, στο πλαίσιο προστασίας της υγείας τόσο των εξυπηρετούμενων πολιτών όσο και των υπαλλήλων , η εξυπηρέτηση του κοινού να εξακολουθήσει να γίνεται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού , σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις προηγούμενες σχετικές εγκυκλίους του Υ.Π.Ε.Σ., αλλά όχι αποκλειστικά. Επιπλέον, δέον είναι αιτήματα ή ερωτήματα , τα οποία δύνανται να ικανοποιηθούν μέσω τηλεπικοινωνιακού τρόπου εξυπηρέτησης ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, να διατυπώνονται και να απαντώνται χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών στις υπηρεσίες μας Για την υποβοήθησή του μπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα του Δήμου -dorida.gr (ΧΡΗΣΙΜΑ  –    ΤΗΛΕΦΩΝΑ – ΝΕΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ).

  • Τηρούμε την ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ μας και μεταξύ ημών και των πολιτών
  • ΤΗΡΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΠΡΟΑΣΠΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ- ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ