Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 3 Ιουνίου 2020, 11.00, με τηλεδιάσκεψη

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020, 11.00
με τηλεδιάσκεψη

< πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση και τα θέματα > 

pste