Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 3 – 6 Ιουνίου 2020

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

Τετάρτη 3 – Σάββατο 6 Ιουνίου 2020

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 2265034311