Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος, 29 Μαΐου 2020, 20.00, με τηλεδιάσκεψη

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος

Παρασκευή 29 Μαΐου 2020, 20.00, με τηλεδιάσκεψη

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέματα:

1. Παροχή γνώμης επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων στους οικισμούς του Δήμου Δωρίδος.
(Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χασούρας
Ξενοφών)

2. Σύμφωνη γνώμη σχετικά με συνέχιση εργασιών τους καλοκαιρινούς μήνες στο έργο
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΑΚΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος,
κ. Πολίτης Σταύρος)

3. Λήψη Απόφασης για έκφραση σύμφωνης γνώμης σχετικά με συμπλήρωση υλικών
επίχωσης στο έργο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΑΚΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πολίτης Σταύρος)

4. Νέος προγραμματισμός τουριστικής προβολής και στήριξης των επιχειρήσεων για την
καλοκαιρινή περίοδο 2020, στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών για την ασφαλή
επανεκκίνηση του τουριστικού τομέα. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας, κ. Ταράτσας Δήμος)