Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 27 – 30 Μαΐου 2020

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

Τετάρτη 27 – Σάββατο 30 Μαΐου 2020

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 2265034311