Εθελοντική δράση για τον καθαρισμό του Δροσοχωρίου, 23 και 24 Μαΐου 2020, 9.00

Εθελοντική δράση για τον καθαρισμό του Δροσοχωρίου

Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου 2020
συνάντηση: 9.00, Κεντρική Πλατεία