Ανοιξιάτικα Βαρδούσια

Ανοιξιάτικα Βαρδούσια

λήψη από την Καστριώτισσα (Δήμος Δελφών – Δ.Ε. Καλλιέων)
φωτογραφία της Γεωργίας Αλεξοπούλου