Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας, 12 Νοεμβρίου 2020: Άμφισσα – Ευπάλιο – Λιδωρίκι

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020

9.00 – 20.00: Άμφισσα, Γραφεία Κ.Μ.Ψ.Υ., Εθνικής Αντιστάσεως 13

10.00 – 14.00: Λιδωρίκι, Περιφερειακό Ιατρείο

10.00 – 14.00: Ευπάλιο, Δημαρχείο

πληροφορίες – ραντεβού: τηλ. 2265022924