Πρώτη συνάντηση των Χορευτικών Τμημάτων του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγόριανης Παρνασσού, 15 Σεπτεμβρίου 2016, 19.30, Κοινοτικό Κατάστημα Επταλόφου

Πρώτη συνάντηση των Χορευτικών Τμημάτων
του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγόριανης Παρνασσού

εγγραφές και συζήτηση με τον χοροδιδάσκαλο Χρήστο Βακράκη

15 Σεπτεμβρίου 2016, Πέμπτη, 19.30
Κοινοτικό Κατάστημα Επταλόφου

33