Σημαντικά δώρα με αγορές 50 ευρώ στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2016

Σημαντικά δώρα με αγορές 50 ευρώ
στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

9 και 10 Σεπτεμβρίου 2016, Παρασκευή και Σάββατο

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 226503431

44