Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας στο Περιφερειακό Ιατρείο Δεσφίνας: 21 Ιουλίου 2021, 10.00 – 14.00

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας

Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021, 10.00 – 14.00

10.00 – 14.00: Περιφερειακό Ιατρείο Δεσφίνας

πληροφορίες – ραντεβού: τηλ. 2265022924, 6948188864