Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 13 – 16 Μαΐου 2020

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

Τετάρτη 13 – Σάββατο 16 Μαΐου 2020

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 2265034311