Υπουργείο Πολιτισμού: Ανακοίνωση σχετικά με την επανέναρξη λειτουργίας σχολών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης (και ερασιτεχνικών σχολών χορού)

Υπουργείο Πολιτισμού: Ανακοίνωση σχετικά με την επανέναρξη λειτουργίας σχολών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης