Ανάβαση στα Βαρδούσια (28.4.2020, βίντεο)

Ανάβαση στα Βαρδούσια όρη