Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 6 – 9 Μαΐου 2020

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

Τετάρτη 6 – Σάββατο 9 Μαΐου 2020

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 2265034311