Ποδηλατοβόλτες παντός καιρού στη Φωκίδα! (Ντίνος Τσιαγκράς, 2019 – 2020)

Ποδηλατοβόλτες παντός καιρού στη Φωκίδα!

του Ντίνου Τσιαγκρά

2019 – 2020

Άμφισσα – Ιτέα – Τριταία – Βουνιχώρα
Προσήλιο – Φαράγγι Ρεκά – Καρούτες
Γκιώνα – Λίμνη Μόρνου
Κροκύλειο – Αθανάσιος Διάκος
Πυρά – Βρύζες – Οίτη
Βάργιανη – Παρνασσός – Δελφοί